Welkom bij BUIG


Gemeenten verstekken bijstandsuitkeringen aan burgers ter voorziening in hun levensonderhoud. Voor de bekostiging van die inkomensvoorzieningen ontvangen de gemeenten van de rijksoverheid de zogenaamde BUIG-budgetten. De letters BUIG staan voor Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten. Het is een rijksuitkering met een omvang van ± € 6 miljard aan alle Nederlandse gemeenten volgens een zeer ingewikkeld verdeelstelsel.


BUIG is een internettoepassing waarmee gemeenten inzicht krijgen in de opbouw van hun BUIG-budgetten en in hun financiële perspectieven voor de komende jaren.


De applicatie heeft de volgende functionaliteiten:

  • Interactief overzicht per budgetbeschikking
  • Analyse budgetmutaties: waarom is mijn budget veranderd (bijvoorbeeld macrobudget, historisch aandeel, huishoudsamenstelling, bijstandskans, normbedragen)
  • Monitoring: hoe verhouden de objectief geschatte bijstandsaantallen zich tot de realisatie (per huishoudtype)
  • Meerjarige prognoses BUIG budget met periodieke updates
  • Meerjarige prognoses BUIG lasten met periodieke updates
  • Benchmark van aantallen huishoudens in de bijstand
  • Rapportage op maat ten behoeve van de dienstleiding, bestuur en gemeenteraad.


BUIG zorgt voor spreiding en borging van specialistische expertise. De gemeente is niet langer afhankelijk van één medewerk(st)er en de meest actuele informatie over het taakveld is gebundeld in één applicatie. Zo draagt Frontin BUIG bij aan de effectiviteit en de doelmatigheid van de gemeentelijke planning en control functie.


Door te klikken op de link kunt u de factsheet over BUIG downloaden.