Privacy

De persoonsgegevens van de relaties zijn bij Frontin Buig  BV in goede handen. Voorafgaand aan 25 mei 2018 zijn door de directie diverse maatregelen getroffen en documenten vastgesteld.

Directeur Dirk Jans treedt op als Functionaris Gegevensbescherming. Hij is verantwoordelijk voor de vastlegging van gegevens en zonodig het documenteren en melden van datalekken

Alle op dat moment bekende relaties zijn benaderd met de vraag om expliciet toestemming te geven voor het bewaren en gebruiken van naam, mailadres en eventueel telefoongegevens. Daar waar die toestemming niet is ontvangen, zijn de gegevens verwijderd. Expliciet is vastgelegd dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn vrijgegeven, en dus niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.

Alle relaties hebben recht op inzage welke gegevens zijn vastgelegd. Neem daarvoor contact op met de functionaris Gegevensbescherming via het contactformulier van deze website. Uiteraard kan de verstrekte toestemming worden ingetrokken.

De bestuurder van de onderneming heeft de volgende documenten vaststeld
-  verwerkersovereenkomst met Delta-N, de IT-dienstverlener
-  verwerkersovereenkomst met Abilitec door wie de financiĆ«le administratie wordt gevoerd
-  privacyreglement waar onder andere de bewaartermijnen zijn opgenomen.
protocol melding datalekken met bijbehorend meldingsformulier