Diensten


Onze missie is voor u op te treden als kennispartner. We geven hier vorm aan door de volgende diensten aan te bieden:

 • Benchmark bestands- en budgetontwikkeling

  APE heeft voor veel gemeenten benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van het bijstandsbudget en het bijstandsbestand. APE selecteert aan de hand van objectieve kenmerken referentiegemeenten om een gemeente mee te vergelijken.

 • Aansluiting verdeelmodel bij lokale opgaven (verdeelstoornissen)

  APE heeft jarenlang voor de Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU) de statistische toets op verdeelstoornissen uitgevoerd. Sinds 2015 voert APE aan de hand van dezelfde methodologie toetsen op verdeelstoornissen uit voor gemeenten. De toetst levert hard statistisch bewijs voor verdeelstoornissen, als die in een gemeente voorkomen.

 • Strategisch advies beleid en uitvoering

  APE ondersteunt gemeenten met strategisch advies over beleid en uitvoering. APE brengt de uitvoering in kaart, onderzoekt effectiviteit en efficiency en biedt op maat gemaakt advies over het handelingsperspectief.

 • Fusieberekeningen

  Voor gemeenten die plannen maken om te fuseren, en exact willen weten hoe hoog het nieuwe budget is kan APE het budget van de nieuw te vormen gemeenten berekenen.