Deze website is een uitgave van Frontin Buig BV. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten niet meer up to date is en moet worden herzien. Frontin Buig BV kan derhalve géén verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker additioneel advies heeft ingewonnen.

Frontin Buig BV streeft naar maximale toegankelijkheid van haar websites. Frontin Buig BV behoudt zich het recht voor om de website zonder vooraankondiging tijdelijk buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen in dat kader.


Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Frontin Buig BV en / of met haar verbonden vennootschappen. Iedere bezoeker van deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimtekst.