Klankbordgroep


De klankbordgroep wordt gevormd door de een aantal enthousiaste gebruikers. Zij helpen ons met het doorontwikkelen van de applicatie vanuit een praktische invalshoek. In de klankbordgroep voor gebruikers hebben vertegenwoordigers zittingen van de gemeente Almelo, Apeldoorn, Den Haag, Ermelo en Kerkrade.


Diverse verbeteringen van functionaliteit zijn met medewerking van de klankbordgroep toegevoegd of zullen in de toekomst in de applicatie worden opgenomen. Te denken valt aan:

  • een aanpassing van de prognose-functionaliteit die de gebruiker meer vrijheid biedt in de opstelling van scenario’s,
  • uitbreiding van de monitor-functionaliteit door naast een kolom ‘volumes’ ook een kolom ‘lasten’ op te nemen,
  • een exportfaciliteit vanuit de applicatie naar Excel van de diverse tabellen in de applicatie,
  • een benchmark-faciliteit van de bijstandsontwikkeling.
  • een verbeterde ramingsmodule, inspelend op de onzekerheid die de COVID-19 pandemie met zich mee brengt.