Nieuws


Telkens bij het publiceren van nieuwe beschikkingen over de Buig-gelden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten de beheerders van Frontin Buig een nieuwsbrief verschijnen met daarin tips en trucs voor een goede duiding van de beschikking. Maar ook bij belangrijke ontwikkelingen op het vakgebied tussen de beschikkingen door informeren we onze relaties.


Update: Monitor en update raming macrobudgetten (21-6-2017)

Afgelopen week zijn er enkele updates in de Buig-applicatie doorgevoerd.


Bijstelling raming macrobudget 2018-2021 onder ‘scenario’

De raming van de macrobudgetten 2018 - 2021  is door SZW in de Voorjaarsnota 2017 naar beneden bijgesteld. De afnemende werkloosheid is hiervoor de reden. Deze meerjarige bijstelling is verwerkt in de scenario-analyse behorende bij de Nader voorlopige beschikking 2017.


Peildata 2016 toegevoegd aan monitor

De monitoringsgegevens voor 2016 zijn toegevoegd aan de applicatie. Vanaf heden kunt u de stand van het aantal bijstandshuishoudens op de laatste dag van de maanden maart, juni, september en december raadplegen. Tevens is het aantal huishoudkenmerken bijgewerkt. U kunt nu alle kenmerken uit het verdeelmodel 2017 onderscheiden.


Momenteel zijn wij bezig met de doorontwikkeling van de scenario-functionaliteit en toevoeging van een benchmark bestandsontwikkeling. Die laatste toepassing denken we aan het eind van de zomer gereed te hebben.


Nader voorlopige budgetten 2017 (16-5-2017)

Onlangs zijn de nader voorlopige budgetten bekend gemaakt.Deze budgetten zijn nu ook te raadplegen in de Frontin Buig applicatie. In deze nieuwsbrief lichten wij toe wat de belangrijkste veranderingen zijn tussen de nader voorlopige en voorlopige budgetten 2017.


Het nader voorlopige macrobudget 2017 is € 26 mln. hoger (0,5%) dan het voorlopige macrobudget 2017. Het voorlopige macrobudget was € 5,81 mld., het nader voorlopige macrobudget is € 5,83 mld.  Het nader voorlopige macrobudget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget op basis van de verwerking van de realisaties (volume en prijs) over 2016 en een bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB.


Het gemiddeld volume 2016 is hoger dan verwacht ten tijden van de bepaling van het voorlopig macrobudget 2017. Daarnaast is ook de gemiddelde prijs per uitkering over 2016 gestegen. Dit heeft een hoger nader voorlopig macrobudget tot gevolg. Het effect van verwerking van de actuele realisatiecijfers 2016 bedraagt plus € 151,7 mln.(+2,6%).


De conjuncturele ontwikkeling is gunstiger dan verwacht bij de vaststelling van de voorlopige beschikking 2017. Het CPB heeft de werkloosheidsramingen voor 2017 naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling van de werkloosheidsramingen leidt tot een daling van het macrobudget met minus € 135,1 mln. (-2,1%).


De bijstellingen zijn elk op zich aanzienlijk, maar omdat ze tegengesteld zijn, is de bijstelling van het macrobudget per saldo beperkt.


Naast de bijstelling van het macrobudget heeft SZW actuelere gegevens over de macro-uitgaven 2016 bekend gemaakt en de uitname in verband met de in 2017 uit te keren aanvullende uitkeringen over 2015 aangepast. Deze veranderingen zijn uiteraard ook doorgevoerd in de applicatie.

Versie 1.1 staat online (21-3-2017)

De ontwikkeling van Frontin Buig staat niet stil. Sinds 21 maart staat er een nieuwe versie (1.1) van de applicatie online. In deze release hebben wij een aantal opmerkingen en wensen van (proef)gebruikers verwerkt. Het betreft de volgende aanpassingen:

 • Alle onderdelen
  Het is nu mogelijk om alle tabellen naar Excel te downloaden.
 • Scenario
  • De scenariofunctionaliteit is flexibeler gemaakt. Gebruikers kunnen hun eigen uitgaven invullen, en de vangnetuitkering is toegevoegd.
  • Voor middelgrote en kleine gemeenten worden historische uitgaven nu meegenomen in de berekening van de toekomstige budgetten.
  • Het is nu mogelijk om scenario's op te slaan, en later weer terug te zien.
 • Monitoring
  • Bij de monitoring is de bruto en netto afwijking van de normuitgaven toegevoegd.
  • In de monitoring is het mogelijk om verschillende peildata te selecteren. Naar verwachting zal er in week 15 een recentere peildatum beschikbaar zijn.
  • De afwijking norm en realisatie is nu ook in grafieken weergegeven.
 • Rapportage
  De aanpassingen zijn doorgevoerd in de rapportage. Er is de mogelijkheid om een scenario te kiezen uit de opgeslagen scenario's, en een peildatum te kiezen voor de monitoring
Donderdag 16 maart heeft het Frontin Buig team aan een aantal van jullie de aanpassingen gepresenteerd, en verdere wensen en opmerkingen besproken. Een aantal van deze wensen en opmerkingen zullen wij in de volgende release verwerken. Wij waren blij om te horen dat de aanwezigen de applicatie nuttig en informatief vonden.

Momenteel zijn wij bezig de microdata te koppelen en het model te reproduceren bij het CBS. Naar verwachting zullen deze gegevens in week 15 in de applicatie verwerkt worden. Wanneer dit is gebeurd kunnen er combinaties gemaakt worden in de beschikking, analyse en monitoring, en kan er in de monitoring een recentere peildatum geselecteerd worden.