Over ons


Frontin Buig is een initiatief van adviesbureau APE Public Economics uit Den Haag en Frontin PAUW uit Dordrecht. Ze hebben de ambitie uw kennispartner te zijn op het complexe vakgebied van de Buig-gelden. APE heeft grondige kennis van beleid, uitvoering en bekostiging van het werkveld Werk en Inkomen. Frontin PAUW is de maker en bezorger van PAUW, de webapplicatie voor het gemeentefonds waar bijna alle Nederlandse gemeenten bij aangesloten zijn. Frontin Buig is ontwikkeld naar het voorbeeld van PAUW, met globaal hetzelfde platform, functionaliteit en look and feel.
In 2020 is de activiteit overgenomen door Inergy en gaat de applicatie verder onder de naam LIAS Buig.


In 2016 lanceerden we onze Buig-applicatie. Deze internet-toepassing verschaft gemeenten inzicht in de opbouw van deze budgetten, de analyse van verschillen en hun financiƫle perspectief. Tevens genereert het tekstuele rapporten die gebruikt kunnen worden voor de informatievoorziening aan raad, college van BenW, individuele wethouders en managers van ambtelijke diensten. Met een eigen toegangscode kunt u inloggen op de website www.buig123.nl


LIAS Buig wordt telkens aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Tevens worden jaarlijks nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Een klankbordgroep van gebruikers helpt ons daarbij.