Voordelen


Spreiden risico's

Door het aanschaffen van een abonnement bent u voor het interpreteren van een Buig-beschikking niet langer afhankelijk van die ene medewerker met specifieke kennis over dit veelomvattende onderwerp. Met Frontin Buig kan ook een collega met minder kennis een goed advies maken aan directie en college van BenW.

Snelheid

Organisatie en bestuurders kunnen sneller geïnformeerd worden over de financiële effecten van nieuwe Buig-beschikkingen omdat deze door de Buig-beheerders worden verwerkt binnen enkele dagen nadat ze door het ministerie SZW worden gepubliceerd. Daarnaast kunt u - nadat een Buig-beschikking door de beheerders is vrijgegeven - al binnen een uur alle berekeningen en analyses op uw bureau hebben liggen.

Analyse

Dit stelt medewerkers in staat kritisch te kijken naar de oorzaken van wijzigingen in de uitkering en verkleint daardoor de kans op fouten.

Monitor

De monitor geeft inzicht in de verwachte en werkelijke aantallen huishoudens in de bijstand uitgesplitst naar diverse huishoudenskenmerken. Tevens wordt het verschil in voorspelde bruto en netto lasten getoond voor ieder van deze kenmerken. Dit geeft u de mogelijkheid om te zien bij welke specifieke huishoudenstypen uw gemeente tekort komt en op welke uw gemeente juist overhoudt.  De gegevens zullen wij ieder kwartaal verversen waardoor u door het hele jaar heen de tekorten en overschotten kunt bewaken.

Samenwerkingsverbanden

Een abonnement geldt per gemeente. Steeds meer gemeenten werken samen in regionale sociale diensten. Controllers van die diensten hebben een extra informatiebehoeften. Zij willen de informatie voor de afzonderlijke aangesloten gemeenten in verband met de verantwoording aan de gemeenteraad. Daarnaast hebben zij behoefte aan informatie op regionaal niveau in verband met hun bedrijfsvoering. Frontin Buig heeft de functionaliteiten die tegemoet komen aan die behoefte.

Veiligheid

Alle gegevens zijn veilig en op één plaats opgeslagen. Daar hebt u geen omkijken meer naar. Elke functionaris kan er over beschikken, mits geautoriseerd en met toegang tot internet.

Nieuwsbrief

Nadat een beschikking in Frontin Buig is verwerkt, worden abonnees daar op geattendeerd. Dat gaat gepaard met een uitgebreide nieuwsbrief met daarin vele tips en trucs om de beschikking beter te kunnen duiden.

Helpdesk

Een helpdesk met betrekking tot het gebruik van Frontin Buig alsmede de inhoud van het vakgebied Buig-gelden is ingericht. Daarvan kunt u als abonnee gratis gebruik van maken. We garanderen een reactietermijn binnen 48 uur maar streven naar een afdoening binnen 24 uur.

U kunt een gratis proefabonnement aanvragen door een bericht te sturen via het contactformulier.  We maken dan een afspraak met u voor een demonstratie op de werkplek.